Atomová a molekulární struktura

Atomy, které tvoří základní stavební jednotky veškerých látek, jsou hmotné částice o hmotnosti 10-22 až 10-24 gramu, jejichž velikost se pohybuje v desetinách nanometru.

Tvarově definovatelné stabilní útvary vzniklé spojením konkrétního počtu určitých atomů se označují jako molekuly.

Látky tvořené jedním druhem atomů jsou prvky, látky tvořené jedním druhem molekul jsou sloučeniny.

Běžné molekuly mají nanometrickou velikost, existují však i 10 000krát větší makromolekuly, jejichž hlavní rozměr dosahuje desítek mikrometrů.

Procesy tvorby sloučenin z prvků, procesy přeměny sloučenin a procesy izolace prvků ze sloučenin se označují jako chemické reakce. Při chemických reakcích se mění vazebné vztahy mezi jednotlivými atomy, vznikají nebo zanikají chemické vazby.

Chemická vazba vzniká v důsledku interakce elektronových obalů reagujících atomů a nijak se netýká proton-neutronového jádra. Protože o identitě atomu rozhoduje počet protonů v jádře, nedochází žádnou chemickou reakcí ke změně atomů jako takových.

Stavebka.com
Logo