Stavba

Stavebnictví je specializované hospodářské odvětví, co se zabývá stavbami. Tento obor vznikal jako reakce na požadavky stavební výroby. Stavebnictví zajišťuje výstavbu, modernizaci, údržbu, rekonstrukce a modernizace stavebních útvarů.

Bezpečný dům

Bezpečný dům

Proč tento název pro bydlení? Žijeme v době, kdy se začíná dost intenzivně hovořit o změně, které se asi nevyhneme. Zažíváme úpadek tradičních hodnot, stále častěji se vynořují události, které podkopává víru v autority, které řídí naše životy. Procházíme obdobím,…
Výběr klimatizace

Výběr klimatizace

Účelem klimatizačních zařízení je zkvalitnit životní prostředí, ve kterém se nacházíme. Pro pobyt člověka je optimální teplota 22-25 °C a relativní vlhkost 40-50%. Zásadním požadavkem uživatelů klimatizace je obvykle chlazení prostorů v letním období. Kromě toho může zajistit doplňující funkce,…
Zelené střechy

Zelené střechy

Kolébkou ozeleněných střech byla s největší pravděpodobností oblast středního východu. A to hlavně starověká Mezopotámie, Asýrie a Babylon. Při vykopávkách v těchto oblastech byly objeveny reliéfy z přelomu 8. a 7. století před n. l., na těchto reliéfech jsou vyobrazeny…
Dřevěné terasy

Dřevěné terasy

Jít jen tak naboso zevnitř ven je nádherný pocit. Dřevěné terasy jsou nejpřirozenějším pojítkem mezi domem a zahradou. Případně mít byt s terasou. Určitě je příjemné mít možnost užít si snídani, když už ne v zahradě, tak alespoň pod širým…
Dřevěné stavby – poškození a obnova

Dřevěné stavby – poškození a obnova

Dřevo je jedinečný materiál, ze žádného jiného stavebního materiálu nelze postavit dům od podlahy až po krytinu. Zároveň je jedním z nejstarších a nejpoužívanějších stavebních materiálů, zvláště pro jeho snadnou dostupnost a příznivé vlastnosti, mezi které patří především snadná zpracovatelnost,…
Hydroizolace spodní stavby – sanace

Hydroizolace spodní stavby – sanace

Nadměrná vlhkost konstrukcí je častým problémem starších rodinných domů či chalup, ale bohužel se nezřídka objevuje i u novostaveb. A to hlavně v případech, kde byla špatně navržena izolace spodní stavby. Jakými prostředky je možné ji odstranit nebo sanovat postiženou…
Plastová střešní krytina

Plastová střešní krytina

Plast se již dostal do všech oblastí našeho života a není tomu jinak ani ve stavebnictví. Klasické materiály pro střechy jsou nahrazovány novými, které mají lepší vlastnosti. Taková střecha z umělé břidlice svým vzhledem dokonale imituje klasickou břidlicovou střechu, ale díky…
Na co nezapomenout při stavbě zděného domu

Na co nezapomenout při stavbě zděného domu

1. Tepelné mosty Všechna místa stavby musí splňovat požadavky ČSN 73 0540-2 z listopadu 2002, článek 5. V této kapitole jsou citované požadavky na nejnižší povrchové teploty konstrukcí. Tyto hodnoty jsou také uvedené v příloze 9 a 10. Ve vašem případě je…
Dům z betonových skořepinových tvárnic

Dům z betonových skořepinových tvárnic

Jaké jsou zkušenosti se zdícím systém Be – Tong? V projektu máme navrženo podlahové vytápění a vnitřní zateplení. Jelikož jsme se na internetových stránkách dočetli, že tento způsob je nevhodný, chtěli bychom se zeptat, zda se u tohoto systému může…
Zima v podkroví. Jak je to možné?

Zima v podkroví. Jak je to možné?

Při větru máme v podkroví zimu. Je to tím, že nám stavební firma špatně udělala zdi? Nebo co by toho mohlo být příčinou? Děkuji za zajímavý dotaz, který zasahuje do méně obvyklé problematiky, a sice těsnosti objektu. Ve vašem případě je…