Bezpečný dům

Proč tento název pro bydlení? Žijeme v době, kdy se začíná dost intenzivně hovořit o změně, které se asi nevyhneme. Zažíváme úpadek tradičních hodnot, stále častěji se vynořují události, které podkopává víru v autority, které řídí naše životy. Procházíme obdobím, kdy krize střídá krizi, začali jsme hypoteční, pak přišla finanční, hospodářskou raději nazýváme mírnější recesí, už nám chybí jen energetická a potravinová a dílo je hotovo. Řešením na tyto krize jsou rozhodnutí, které dosud neprokázaly svou správnost a opodstatněnost, ale to ukáže čas, který se jimi kupuje.

Jak do toho celého kontextu zapadá bydlení? Pokud bychom z výše citovaného seznamu krizí a událostí extrahovali ten nejhorší scénář, tak dostaneme stav, ve kterém na to abychom bezpečně přežili potřebuje naše střecha nad hlavou zajistit několik životně důležitých funkcí.

Energetická nezávislost

Dnes již nejsou nedosažitelné technologie, kterými by bylo možné pokrýt nároky na spotřebu energie domácnosti. Kombinací např. dieselgenerátorů a fotovoltaických panelů, případně jiného alternativního zdroje energie je možné za přijatelné náklady zajistit aby dům mohl fungovat i v případě přerušení dodávek elektřiny, či plynu z distribuční sítě. Pro proveditelnost takového systému je žádoucí snížení energetických nároků provozu jednak snížením potřeby energie na vytápění a větrání, což je jednoduše dosažitelné uplatněním nízkoenergetického, ale vhodnější pasivního standardu výstavby a jednak omezením spotřeby el. energie. To dosáhneme používáním kvalitních spotřebičů s nízkou spotřebou a instalováním inteligentního řízení domu.

Ochrana před extrémními klimatickými vlivy

To co jsem v úvodu záměrně neuvedl jsou katastrofální následky klimatických změn, které většina z nás má možnost sledovat jen v televizních zprávách. Ať už jsou to vichřice a hurikány, před kterými se dá relativně snadno chránit vhodným návrhem budovy, nebo jsou to záplavy a požáry, které představují větší riziko, ale i tím se dá alespoň částečně ubránit vhodnou volbou osazení stavby. Nikdo kdo uvažuje o stavbě domu, nepřemýšlí, že by něco takového potkalo právě jeho, ale i přes statisíce, desetitisíce lidí i v Česku zažili pocit bezradnosti, když se přes jejich obývák převalily hektolitry vody.

Bezpečnost majetku a obyvatel

Bohužel téma, které zvyšuje svoji frekvenci v médiích, i když je tu s námi asi od počátku lidstva. Bezpečnost může mít více úrovní od požadavků a představ uživatelů domu. Počínaje jednoduchými zabezpečovacími zařízeními jako jsou zámky a bezpečnostní fólie na okna, přes sofistikované zabezpečovací elektronické systémy propojené s inteligentním řízením domu, až po zařízení, které udělají z domu nedobytnou pevnost.

Potravinová soběstačnost

Pro zabezpečení této funkce existují dva důvody. Ten první vychází z extrémního strachu z možnosti vzniku potravinové krize, případně nějaké krizi společnosti, kdy by vznikl problém dostupnosti potravin v důsledku např. hyperinflace, nebo z jiného důvodu, který už párkrát v minulosti naše civilizace zažila. Druhým, méně extrémním důvodem by mohla být potřeba změny životosprávy na zdravou výživu, protože jsme svědky, toho jak se výrobci neštítí do potravin přidávat lepidla, barvy a jiné „chutné“ ingredience. Řešení potravinové soběstačnosti, pokud by se nejednalo jen o jednoduché uschování „nakoupených“ zásob, je problematika komplexnější a zasahuje již do jiných kategorií, jako je bioagronómie, permakultura, případně udržitelnost, ekokomunity, ekosídla, a podobně.

Bezpečný dům musí samozřejmě zajišťovat i standardní požadavky zdravého, komfortního a bezpečného místa na život, tvorbu a odpočinek jeho obyvatel, jako každý jiný dobře navržený a zhotovený dům v současnosti.

Pokud bychom ale nevybrali to nejhorší, co bylo v úvodu zmíněno a svět by se točil i nadále jako dosud, ba možná i lépe, nebyla by realizace takového domu marnou snahou, protože bychom přispěly ke snížení nároků na spotřebu energií, které se vyrábějí hlavně z fosilních paliv, nemluvě o tom, že bychom získali bezpečné útočiště pro nás a naši rodinu. Pokud by se nám ještě k tomu podařilo změnit životosprávu konzumem pro nás vhodných potravin, pomohli bychom nejen okolnímu prostředí, ale i sami sobě.

Rate this post
Stavebka.com
Logo