Dům z betonových skořepinových tvárnic

Jaké jsou zkušenosti se zdícím systém Be – Tong? V projektu máme navrženo podlahové vytápění a vnitřní zateplení. Jelikož jsme se na internetových stránkách dočetli, že tento způsob je nevhodný, chtěli bychom se zeptat, zda se u tohoto systému může eventuálně použít zateplení z venku (10 cm polystyrén + fasáda), anebo jiný druh zateplení (případně jaký) a topení teplovodní radiátorové? Bude tak zajištěn optimální způsob zateplení a vytápění domu? Jde nám o to, aby nedošlo v budoucnu ke srážení vlhkosti a z toho následující plísni na stěnách.

Systém stavby domů s vnitřní tepelnou izolací nemá u nás žádnou tradici. To je jeden z důvodů, proč se k němu i v odborných kruzích chová nedůvěra. Mnoho komentátorů tohoto systému si totiž neuvědomuje, že se jedná o celý systém, jenž řeší i tepelné mosty. Představa, že se jedná o běžnou stavbu, ve které se provede zateplení stěn stejně jako u zateplovacích systémů, ale pouze z interiéru neodpovídá skutečnosti. Toto by pochopitelně nebyl vhodný způsob. Pokud však systém řeší tepelné mosty, je možné provádět tepelnou izolaci i z interiéru. Ostatně podobná konstrukce je i u dřevostaveb, kde je také tepelná izolace umístěna vevnitř (a zároveň i venku). Proti tomuto systému se také namítá, že nemá žádnou (nebo má pouze malou) akumulační schopnost. I toto však záleží na zvážení, protože u mnohých staveb může tepelná akumulace zvýšit spotřebu energie na vytápění. Navíc je možné topný systém řešit s řízenou tepelnou akumulací, což je jistě vhodnější, než přirozená neřízená akumulace tepla.

Upozorňuji však ještě jednou, že zateplovat zevnitř je možné tam, kde jsou vyřešeny tepelné mosty a difuze vodních par, což lze pochopitelně u novostaveb systémově řešit. Dodatečné tepelné izolace z vnitřní strany u stojících domů jsou velmi problematické a je nutné k nim přistupovat velmi opatrně a s komplexním pohledem na celou stavbu.

Stavby z tenkostěnných betonových tvárnic se v ČR zatím příliš neprovádějí. Tato technologie se využívá hlavně ve Francii, ale také ve Spojených státech i jinde. Obecně lze říci, že se jedná o zajímavou technologii, která je poměrně levná, rychlá a má proti cihelným tvarovkám P+D malé nároky na stavební místo (zdi jsou slabší). Zateplení z interiéru přináší některé výhody, jež zatím neumíme docenit. Tím je např. velmi snadné vedení různých rozvodů, ať již se jedná o elektroinstalaci,topení či sanitární rozvody.

Stavbu ze skořepinových betonových tvárnic je možné samozřejmě zateplovat i z vnější strany. Zde pak platí všechna doporučení jako u jiných staveb, tedy co největší síla tepelné izolace, alespoň 160 mm. Zateplení z exteriéru je možné provést jakýmkoliv způsobem, tedy jak kontaktním zateplovacím systémem,
tak i odvětrávanou fasádou.

Ing. Roman Šubrt, specialista na oblast energií, energetický auditor www.e-c.cz

Rate this post
Stavebka.com
Logo