GEMO Olomouc

Stavební firma GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. realizuje kompletní výstavbu na klíč v oboru pozemního stavitelství, a to jak novostavby, tak rekonstrukce. Hlavní předmět její činnosti tvoří provádění staveb občanských, průmyslových a bytových, včetně zajištění infrastruktury. Dále se zaměřuje na projektovou a inženýrskou činnost, realitní a v neposlední řadě na vlastní developerské projekty.

Firma byla založena v prosinci 1990. Sídlo společnosti je v Olomouci, metropoli střední Moravy. Její působnost však zahrnuje území celé české republiky a koncem roku rozšířila svůj předmět činnosti také na Slovensko.

Strategie a růst firmy jsou od jejího vzniku úzce spjaty se jménem majoritního vlastníka a jednatele Ing. Jaromíra Uhýrka. S účinností od 1. ledna 2013 byly uskutečněny významné změny v managementu a řízení stavební společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o., a to za účelem posílení managamentu a zvýšení konkurenceschopnosti firmy. Byla nově vytvořena pozice výkonného ředitele, finančního ředitele a ředitele úseku realizace projektů. Ing. Jaromír Uhýrek ze své pozice jediného jednatele společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. zůstává ve firmě nadále aktivně činný a bude se věnovat zejména rozvoji obchodní činnosti a strategickému řízení.

Společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r. o. dnes disponuje cca 500 stálými zaměstnanci a od data svého založení se rozrostla víc než desetkrát. Cílem vedení firmy je dosažení dlouhodobé prosperity, rozvoje a stability celé společnosti. Samozřejmostí je zavedení a respektování norem jakosti kompatibilních s předpisy EU.

Stavební firma GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. je držitelem certifikátů jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, životního prostřední (environmentu) ČSN EN ISO 14001:2005, bezpečnosti práce ČSN OHSAS 18001:2008 a systému certifikovaných stavebních dodavatelů č.11/2010 v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Kontakt

  • Dlouhá 562/22, 77900, Olomouc, Lazce
  • www.gemo.cz
  • gemo@gemo.cz
  • +420 585 202 011

Kategorie

  • Stavební firmy

 

Rate this post
Stavebka.com
Logo