Hydroizolace spodní stavby – sanace

Nadměrná vlhkost konstrukcí je častým problémem starších rodinných domů či chalup, ale bohužel se nezřídka objevuje i u novostaveb. A to hlavně v případech, kde byla špatně navržena izolace spodní stavby. Jakými prostředky je možné ji odstranit nebo sanovat postiženou konstrukci?

Postavení dobré stavby závisí na vybudování dobrých základů. Pouze správně navržená a zrealizovaná spodní stavba bude dlouhodobě chránit objekt před nepříznivými účinky vody. Zárukou nepropustnosti stavby je důkladně vybudovaná hydroizolace, která zabrání trvalému poškození a znehodnocení budovy. Izolování spodní stavby proti vodě je prvním krokem k výstavbě kvalitního objektu. Avšak jestliže izolace spodní stavby nebyla použita nebo vyhotovená správně dochází k pronikání vody do stavby a následnému vlhnutí.

Vlhnutí se většinou projevuje ve spodní části stavby, která je v přímém kontaktu s terénem nebo blízko terénu (např. základy, suterény, přízemí, opěrné stěny). Nasáklá voda ve zdivu může způsobit snížení jeho pevnosti promrzáním, snížením tepelného odporu a obvykle i estetické kvality stěn (např. skvrnami na povrchu stěn). Voda vytváří prostředí i na další sekundární poruchy – transport solí rozpustných ve vodě do zdiva či vytvoření živné půdy pro různé nákazy, což se projevuje např. opadáváním omítek, výkvěty solí, ložisky plísní atd.. Nadměrná vlhkost stavby může postupně poškodit i další stavební konstrukce, zejména ze dřeva.

Příčiny vlhnutí

Nadměrné vlhnutí způsobuje ve většině případů nedostatečná, poškozená nebo chybějící hydroizolace. Než se pustíme do jakýchkoliv sanačních prací, musíme určit zdroje vlhkosti a podle toho odborník navrhne způsob izolace proti vodě. Zjišťujeme, zda není zvýšená hladina podzemní vody, potrubí vody nebo kanalizace, střešní žlaby a odpady dešťové vody apod. Zdi mohou vlhnout také v důsledku srážení páry v nich. S tím souvisí i využívání místností, zejména po adaptaci, pro účely, pro které nebyly určeny. Dalšími příčinami může být vlhkost z blízko položených frekventovaných silnic, kopy zeminy nebo různého odpadu, násypy napadání stavební suti apod. Odstraněním těchto chyb mohou potíže pominout, aniž bychom stavbu museli speciálně předělávat.

Rozdělení hydroizolací spodní stavby

 • izolace proti zemní vlhkosti
 • izolace proti gravitační (stékající) vodě
 • izolace proti tlakové vodě
 • izolace proti agresivní vodě

navrh-sanace-01

diagnostika zdiva a návrh sanace

Sanace vlhkosti

Sanace vlhkosti je důležitou úpravou stavebních konstrukci

Navlhlé plochy, takzvané mapy – výkvěty vykrystalizovaných solí, poškozené fasády, to vše je průvodním znakem vlhkosti přítomné ve zdivu. Je to nejen estetický a hygienický problém, ale i stavební a technicko-konstrukční a zde musí nastoupit sanace vlhkosti.

Sanace vlhkosti podstatně snižuje spotřebu energie na vytápění

Nadměrná vlhkost přítomná v konstrukcích objektů, například ve zdivu, se odráží i na stoupající spotřebě energií na vytápění, proto je potřebná sanace vlhkosti již v počáteční fázi jejího výskytu.

Sanace vlhkosti musí být realizována na základě důkladné analýzy příčin

Správná sanace vlhkosti a její opatření a odstranění příčin navlhnutí lze navrhnout pouze na základě profesionální diagnostiky a důkladné analýzy příčin.

Sanace vlhkosti zahrnuje také pravidelnou péči o rizikové konstrukce

Sanace vlhkosti spočívá i v pravidelném čištění, běžné údržbě a okamžité opravě konstrukcí a instalací, které by v případě poškození umožnily volné vodě dlouhodobě zatápí nebo zvlhčovat stavební konstrukce.

Sanace vlhkosti se uplatňuje především u starých objektů

Sanace vlhkosti u starých objektů se uskuteční teprve tehdy, pokud je znám stupeň vlhkosti a obsah škodlivých solí. Na takto postižených místech se vrtáním či sekáním odeberou vzorky, které se chemicky analyzují.

Sanace vlhkosti vyžaduje odstranění primárních vlivů vody

Sanace vlhkosti se nezakládá pouze na optimálním použití různých sanačních metod, ale je vždy třeba pamatovat na to, že povrchovou i spodní vodu třeba odvézt mimo dosah objektu drenážními trubkami nebo různými systémy vsakovacích a drenážních programů ještě před realizací stavby.

Sanace vlhkosti může být realizována v součinnosti se systémem odvetracích kanálů

Sanaci vlhkosti spodní stavby je vhodné preventivně chránit systémem odvětrávacích kanálů nebo upravením terénu v okolí stavby.

Sanace vlhkosti nepřímými metodami je méně nákladná

Sanace vlhkosti nepřímými metodami nevyžaduje speciální materiály ani velké investice. Pomocí těchto metod se zabrání přímému kontaktu konstrukce se zeminou a zvětší se odvětrávací plocha navlhlé konstrukce.

Přímá sanace vlhkosti aktivně odstraňuje vlhkost v konstrukci

Přímá sanace vlhkosti snižuje vlhkost tak, že se dodatečně instalují přístroje nebo zařízení pracující na principu magneto-kinetických jevů.

Sanace vlhkosti může být realizována i vytvořením dodatečné izolace

Další z možností, jak se může zrealizovat sanace vlhkosti, je vytvoření dodatečné izolace nebo chemické bariéry. Dodatečnou izolaci je možné vytvořit takzvaným podřezáváním zdiva v ložné spáře. Do mezery se vkládá nová hydroizolační vrstva.

Systémy ochrany před pronikáním vody do spodní stavby:

Membránové těsnění – těsnění z polymerových fólií svařených do komplexní membrány nacházející se na vnějším povrchu stavební konstrukce.

 • Výhody: odolnost membrány vůči velkým posunům stavební konstrukce během její životnosti.
 • Nevýhody: vysoká cena a vysoká náročnost na kvalitu provedení. Nevhodné pro sanace.

Vodotěsný beton – těsnění zabezpečuje vodotěsný beton. Dilatační spáry musí být opatřeny těsnícím profilem z flexibilního polymeru.

 • Výhody: jednokrokový systém zajišťující požadovanou hydroizolační vlastnost v okamžiku vytvoření nosné konstrukce.
 • Nevýhody: vysoká cena a vysoká náročnost na kvalitu provedení. Nevhodné pro sanace.

Vodotěsná stěrka – vodotěsnost zajišťuje z vnitřní strany konstrukce vodotěsná malta aplikována ve stanovené tloušťce. Dilatační spáry musí být vybaveny elastickým vodotěsným systémem. Stěrka je nenasákavá a ve velkém rozsahu propouští vodní páry. Tuto technologii můžeme ve více případech použít i samostatně, avšak většinou představuje vhodný doplněk k jiné technologii sanace zavlhlého zdiva. Účinnost a spolehlivost sanačních omítkových systémů bývá velmi vysoká.

 • Výhody: vhodná na sanaci. V případě poruch finančně nenáročná oprava.
 • Nevýhody: životnost je závislá na složení stěrky

Krystalická izolace – na hydroizolaci konstrukcí, zejména betonových, ale i zděných, se používají i těsnící (tzv. krystalické) nátěry, které mohou být povrchové nebo hloubkové. Vytvářejí formaci krystalů nerozpustných ve vodě s těsnícím účinkem. Chemická reakce vytvářející krystaly proniká do značné hloubky betonové konstrukce a závisí více na přítomnosti vody v konstrukci a teploty konstrukce než od přilnavosti k povrchu. Hydroizolační nátěry zpravidla propouštějí páru.

 • Výhody: jednoduchá a nenáročná aplikace. Vhodné pro sanaci
 • Nevýhody: účinek se dostavuje se značným zpožděním po aplikaci.

sanace

Závěr

Technologie sanace vlhkých budov využívají pro odstranění vlhkosti principy větrání a odvodňování vzduchem, i horkým, zahřívání konstrukcí, vytváření bariér (fólií, tmelů, plechů, apod.). Které zabraňují kapilárnímu vzlínání vody v konstrukci, vytváření elektrofyzikálních bariér. Izolační nátěry, tmely a omítky, resp. sanační omítky se využívají jako doplňkové technologie spolu s odsolováním zdiva. Kromě toho můžeme stavbě pomoci vytvořením drenáže, snížením hladiny podzemní vody či zvýšením paropropustnosti jejího okolí. Konkrétních technologií na sanaci zavlhlého zdiva je dnes na trhu mnoho. Správně se orientovat ve spleti produktů znamená často testovat vzájemnou kompatibilitu výrobků od různých výrobců. Testování konkurenčních výrobků se v praxi provádí málokdy, a tak celá tíha odpovědnosti zůstává na aplikátorovi a jeho zkušenostech. Výhodu proto mají skupiny materiálů spojeny konkrétní technologií pocházející od jednoho výrobce. Otázku výběru té nejvhodnější technologie nelze jednoduše zodpovědět, protože situace, ve kterých se zavlhlé budovy nacházejí, jsou často velmi různorodé.

PRINS, sanace a izolace zdiva, www.sanace-zdiva.cz, prins@sanace-zdiva.cz

Rate this post
Stavebka.com
Logo