Jak zateplit dům?

Zateplování se stalo největším trendem této doby, který má svoje opodstatnění. Jestli se nechcete po svém bytě nebo domě pohybovat oblečení v několika vrstvách, abyste ušetřili na vytápění, tak byste měli přemýšlet o zabezpečení před tepelnými ztrátami. Tato investice se vyplatí, výrazně díky ní ušetříte při vytápění a zajístíte si teplou domácnost.

V případě, že jste se doposud snažili ušetřit za vytápění tím, že jste netopili, tak to určitě nebylo nejvhodnější řešení. Toto konání by se vám mohlo vymstít na zdraví a také na pohodlí. Nejúčinnějším řešením, jak můžete zimu udržet mimo vaší domácnost je celkové zabezpečení domu proti tepelným ztrátm. Jde sice o výraznou investici, ale má z dlouhodobého hlediska pozitivní finanční efekt, když zvážíme výsledné úspory. V poslední době se navíc objevují i programy, které vás k zateplování pobízí. Není proto nutné zbytečně platit vysoké účty za energie, ale raději do zateplení investovat. Existuje několik variant, jak budovu vhodně zateplit a o tom si teď povíme.

Zateplení fasády

Možná patříte mezi ty, kterým se v souvislosti se zateplením vybaví polystyren, který se přimontovává na venkovní zdi bytů nebo domů. Tento polystyren má několik podob, proto je potřeba jeho výběru věnovat velkou pozornost. Může se stát, že půjde i o klasický pěnový polystyren, který je tím úplně nejzákladnějším typem tepelně-izolačního materiálu. Pokud bysme měli vypíchnout jeho výhody, tak to bude určitě lehkost, snadná opracovatelnost a skvělé izolační vlastnosti. Dalším materiálem, který je velmi oblíbený je tzv. extrudovaný polystyren. Ten vyniká zpevněným hladkým povrchem a tak snese i velké tlakové zatížení. Je vhodný pro zateplení plochých střech případně stěn, které se dotýkají zeminy.

Objekty můžou být zateplovány i pomocí kamenné vaty. Ta je prodyšná a dokáže zamezit srážení vodních par. Tím dokážete stěny domu permanentně ochránit před vznikem plísní a budou stále v suchu. Mezi kvalitní zateplení domova je možné použít ještě další materiály, jako jsou expandovaný polystyren s grafitem. Ten zapříčiní to, že se unikající teplo bude odrážet zpět ke svému zdroji. Dalším vhodným způsobem mohou být izolační desky ze skelné nebo minerílní vaty. Věnujte svoji pozornost hlavně na výběr materiálu, nejen jeho tepelně-izolačním vlastnostem nebo schopnosti materiálu pohlcovat venkovní hluk.

Izolace střechy

Teplo vztoupá vzůru, proto bychom neměli při zateplování vynechat izolaci střechy. Ta je důležitá u starších staveb, kde může představovat výrazné energetické nedostatky a může tudy unikat velká část tepla. Od toho, jakou máme střechu se bude odvíjet míra zateplení a také provedení. Výrazným faktorem je, jestli je podkroví celoročně obýváno nebo ne. Umístěním vhodné tepelné izolace ke střešním trámům a doplnění parozábranou dokáže ušetřit až 50% tepelné energie. Parozábrana je účinnou obranou proti pronikání páry a vsaku vody do izolačních vrstev.

Izolant má většinou podobu desek vkládaných mezi krokve. Vyplní se tak celý prostor a dokonale pak dokáže plnit svoji funkci. K izolantu je nutné přidat další vrstvu tepelné izolace, která se umisťuje nad krokve nebo pod ně. Specialisté obecně doporučují spíše izolace nad krokvemi, protože dokážou ochránit i krokve samotné a dokáží výrazně přispět k celkovému zlepšení izolace.

Při realizaci zateplení střechy můžete volit z několika typů materiálů. Nabídka obsahuje jak tuhé, tak i měkké materiály. K tuhým můžeme zařadit například tuhé dřevovláknité desky nebo tuhé minerální vlny, které unesou i střešní latě a krytinu. Měkké izolační materiály jsou např. minerálně-vláknité role nebo desky na bázi skla. Všechny typy materiálů vynikají špičkovými vlastnostmi – tepelnými i zvukovými. Práce s nimi není příliš náročná.

Okna a dveře

Fasádu a střechá máme zaizolovanou, teď bychom se měli zaměřit na okna a dveře, které by měli také splňovat tepelně-izolační parametry. Teplo, které uniká okny neni zanedbatelné a u mnoha domů představuje největší část z celkového úniku energie. Proto je vhodné vyměnit okna za ty, které obsahují izolační dvojskla nebo trojskla. Tyto typy oken mají nízký součinitel prostupnosti tepla, označuje se jako „U“. Měl by se pohybovat na hodnotě 1 nebo 0,7. Dalším faktorem, který ovlivňuje izolační vlastnosti je celkové zapuštění oken, jak fasádních, tak i střešních. Pokud je okno hlouběji zapuštěno, tak se tím výrazně zmenšuje ochlazovaná plocha okenního rámu a proto poté nedochází k tak výrazným tepelným ztrátám.

Pokud zvládnete zajistit všechny tyto možné úniky tepla, tak nezbývá nic jiného, než se zaměřit ještě na vznik tepla. Zima je tady, ale zatím není příliš výrazná. Měli byste se ale zamyslet nad způsobem vtápění vašeho domova.

Krbová kamna se vyrábějí nejčastěji kovová. K nejběžnějším materiálům patří kámen, beton nebo kachle. Dělí se na jednoplášťová či dvouplášťová. To má především vliv na způsob a především na rychlost vytápění.

Krby a krbové vložky se od výše zmíněných krbových kamen lišují hlavně v tom, že se jedná nejčastěji o topeniště (krbovou vložku), kterou je nutné obložit a zastavět do podoby krbu. Možností a typů krbových vložek je mnoho. Praktické krbové vložky jsou převážně na dřevo, ale jsou i vyjímky na plyn. Nabízí se různé tvary a výhřevnosti, proto je můžete umístit ke stěně, do rohu nebo do prostoru a vytopit s nimi jednu místnost nebo dokonce i celý interiér.

 

Rate this post
Stavebka.com
Logo