MS-BAU

Společnost MS-BAU spol. s r.o. byla založena v roce 1992. Zaměřujeme se na rekonstrukce bytových, nebytových a výrobních prostor v oblasti velké Prahy a výstavbu nových objektů.

Specializujeme se na realizaci konstrukcí z litého betonu, kde uplatňujeme zkušenosti získané z dlouholeté spolupráce s dnes již bývalou společností ARMABETON PRAHA, a také na sanace vlhkého zdiva chemickou metodou.

Této činnosti jsme podřídili i personální skladbu zaměstnanců kde vykrýváme jak profese HSV tak i PSV a jsme tedy schopni zakázky objednatele plnit komplexně od prvních konzultací nad investičním záměrem, přes inženýrskou činnost až po vlastní realizaci.

Sídlo firmy a kancelář: Mokrá 1130/15, 149 00 Praha 4 www.ms-bau.cz

Rate this post
Stavebka.com
Logo