Nebojte se betonu

Pro svůj masivní vzhled a nepřírodní původ bývá beton v zahradní architektuře velmi často odmítán. Jen málokterý zahradník jej totiž dokáže do okolí rodinného domu integrovat tak, aby se stal plnohodnotnou a funkční součástí zahrady a kromě své praktické funkce plnil i okrasný efekt. Právě neodborná a amatérská práce v tomto směru často vede k velmi neuspokojivému výsledku, který pak vrhá stín na veškeré betonové prvky.

Ve stavebnictví se stal beton hojně využívaným materiálem především pro svou pevnost a trvanlivost srovnatelnou s kamenem. Zatímco ve stavebnictví se však beton využívá pro stavbu zakrývaných konstrukcí, takže po finální úpravě povrchu (omítkou, nátěrem, obkladem…) není viditelný, v zahradní a krajinářské tvorbě mu právě jeho surový vzhled určil roli sice využívaného, nicméně spíše trpěného materiálu. Obrat můžeme zaznamenat až v posledních letech: moderní technologické postupy umožnily vyrábět z betonu tvarově i barevně pestré prvky, které lze v zahradní tvorbě využít pro stavbu plotů a opěrných zdí, palisád, obrubníků, schodišť, dlažeb, prvků pro odvodnění apod. Celá řada tvarových i barevných modifikací těchto betonových prvků umožňuje mnoho způsobů elegantního včlenění u domu a v okolní zeleni. Rovněž vysoká pevnost, mrazuvzdornost, odolnost povrchu proti působení vody i mechanické námaze zařadily betonové prvky do povědomí mnoha lidí. Dodejme však zároveň, že je třeba postupovat velmi citlivě a uváženě, jinak se úspěchu – zvláště po estetické stránce – nedočkáme.

21_222_1

Ptáte-li se po dobré radě, bude znít velmi prostě: V jednoduchosti je krása. Široký sortiment betonových prefabrikátů svádí k použití většího množství různě barevných prvků s odlišnou povrchovou úpravou. Výrobci dnes nabízejí zajímavé ucelené programy pro komplexní přístup k řešení zahradní architektury, takže není problém získat materiál pro dlažbu, obrubníky, palisády či opěrné zdi ve stejném barevném ladění či v kombinacích lahodících oku i duši.

Pokud v jiném ohledu odmítáme služby zahradního architekta či profesionálního zahradníka, rozhodně tak neváhejme učinit v případě kompozic betonových prvků. Právě odborník nám dokáže účelně poradit nejen po technické stránce vlastní stavby, ale především o následném osázení. Například svahové tvarovky využívané k řešení větších terénních nerovností působí bez živých rostlin velmi neutěšeným dojmem, ale už jednoduchá výsadba stálezelených rostlin v kombinaci s letničkami a trvalkami dokáže proměnit stavbu ve velmi přitažlivou dominantu každé zahrady. Protože se však rostliny vysazené ve svahových tvarovkách budou muset vyrovnávat s omezeným množstvím půdy a jejími kolísajícími teplotami, je třeba přizpůsobit jejich výběr těmto extrémním podmínkám. Velice dobře snášejí takové prostředí drobné dřeviny, například borovice kleč, půdopokryvné jalovce, dále pnoucí rostliny, ozdobné traviny, skalničky. Sortiment každoročně doplní letničky, které nás potěší barevností svých květů. Důležité je rozhodnout se, zda dáme přednost trvalé výsadbě, nebo si přejeme sezónní obměny. V globálu nám opět nejlépe poradí zahradník, kterému osázení rostlinami svěříme.

21_222_2

Bohaté využití v zahradě nabízejí také betonové palisády. Kromě opěrných zdí, jimiž lze vyřešit svažitý terén a vytvořit tak systém různě využitelných teras, jsou palisádové prvky vhodné pro stavbu zahradního schodiště nebo oddělení osázeného záhonu od travnaté plochy. Zamezíme tak nejen nežádoucímu invazivnímu prorůstání trávníku do záhonu, ale usnadníme si také sekání travnaté plochy. Pokud zapustíme palisádu či obrubník tak hluboko, aby byl jejich povrch ve stejné úrovni jako trávník, můžeme při sekání pojíždět kolečkem sekačky přímo po palisádě a docílit perfektního zarovnání trávníku, aniž bychom poškodili žací ústrojí. Jinou možností, využitelnou zejména u záhonů ve svahu, je využít palisádu kromě již zmíněného způsobu také pro vytvoření opěrné zdi. Při vhodném osázení zídku brzy zakryjí rostliny, při sekání trávníku však bude potřeba využít pro úpravu trávy u paty zídky strunový vyžínač.

Asi nejširší využití z betonových prefabrikátů nacházejí dnes dlažby. Podrobněji jsme o nich psali v červnovém čísle tohoto časopisu, zmíníme se proto jen o tak zvaných zatravňovacích dlaždicích. V době, kdy nám nedostatek nebo naopak nadmíra srážek dokáží způsobit velmi vážné problémy, mohou tyto prvky sehrát velmi významnou úlohu. Na rozdíl od kompaktního zadláždění plochy, která pak neabsorbuje dešťovou vodu a zatěžuje neúměrně kanalizaci, může déšť do zatravňovací dlažby přirozeně vsakovat a pronikat do půdy. S výhodou lze proto tyto vegetační prefabrikáty využít zejména pro realizaci odstavných ploch, příjezdů do garáží či ke carportům nebo příjezdových cest. Při správném osetí trávou (otvory se vyplní substrátem asi 2 cm pod okraj, abychom při sekání neutínali stébla těsně u země) tak vznikne účelná i ekologická plocha.

Rate this post
Stavebka.com
Logo