Rekonstrukce bytového jádra

Původní umakartová bytová jádra již nevyhovují úrovni dnešního bydlení. Jsou místem koncentrace plísní, prachu a alegrenů. Dříve či později bude rekonstrukce bytového jádra nutná, provizorní opravy problém neřeší.

Co vše je před rekonstrukcí nutné zvážit?

Rekonstrukce bytového jádra je ve většině případů v podstatě vytvořením nové koupelny. Důležité je vybrat seriózní firmu, která rekonstrukci provede.
Samozřejmě můžete přestavbu provést sami, bez předchozích zkušeností však tuto variantu nedoporučuji.

  • Prvním krokem je zaměření nového bytového jádra a vyběr vhodné dispozice.
  • Druhým krokem je rozhodnut se, jaký materiál použít. Nejčastější materiál jsou tvárnice Ytong nebo sádrokartonové příčky a podhledy. A v neposlední řádě, pokud se rozhodneme pro nové zařízení koupelny, je vhodné již toto zařízení, obklady a podobně mít vybrané.
  • Inspiraci pro nový vzhled koupelny naleznete jak na internetu, tak například v koupelnovém studiu.

Rekonstrukce pomocí sádrokartonu

Pro rekonstrukci v prostorách se zvýšenou vlhkostí je určen speciální sádrokarton. Základ je tvořen kovou nosnou konstrukcí. Do ní se provede instalace všech rozvodů, tepelná a zvuková izolace pomocí minerální vlny a na nosnou konstrukci se z obou stran instalují sádrokartonové desky. Variantou, jak modernizovat interiér koupelny je zavěšení sádrokartonového podhledu s bodovými světly. Místa na sádrokartonových příčkách, kde jste se rozhodli pro keramický obklad je nutné provést hydroizolaci pomocí tekuté hydroizolační stěrky. Na takto připravený povrch se teprve lepí keramický obklad. Zbývající sádrokart je možné povrchové upravit a vymalovat. Jako poslední zbývá osadit zařizovací předměty a dveře.

Rekonstrukce pomocí tvárnic Ytong

Podle navržené půdorysné dispozice se vyzdí nová konstrukce. Do nové konstrukce se vysekají drážky pro nové rozvody. Celá konstrukce se zpevní armovací tkaninou a přestěrkuje stěrkovacím tmelem. V místech, kde může dojít ke styku konstrukce s vodou se provede hydroizolační stěrka(stejně jako u sádrokartonu) a poté se lepí keramický obklad. Na zbývajících místech se provedou interiérové omítky. A jako poslední zbýva opět osadit zařizovací předměty a dveře.

Přednosti sádrokartonu

  • konstrukce sádrokatonových příček je výrazně lehčí než u tvárnic
  • suchý postup rekonstrukce
  • výrazně rychlejší proces rekonstrukce

Přednosti tvárnic Ytong

  • nemusí se vystužovat konstrukce pro zavěšení těžkých předmětů jako u sádrokartonu
Rate this post
Stavebka.com
Logo