Jak vybrat tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo je v současnosti hojně vyhledávaným pomocníkem, který zajišťuje teplo pro váš domov. Je moderní, ekologický, a hlavně nepotřebuje žádnou náročnou obsluhu. Pracuje tak, že využívá teplo vyskytující se v okolním prostředí. Zdrojem takového tepla může být vzduch, voda i země. Pokud má čerpadlo fungovat, potřebuje samozřejmě elektrickou energii.

To je také důvod, proč vedle kvality a účinnosti, zaměřujeme při výběru pozornost na energetickou třídu takového čerpadla. Výhodou je, že v dnešní době už můžete takové zařízení ovládat i přes svůj chytrý telefon a mít tak po celý den stálou teplotu v celém bytě či domě. Rozhodně je vždy dobré, řešit výběr vhodného čerpadla se skutečnými odborníky, kteří dokáží poradit se vším, co je pro instalaci a používání nutné.

Jak funguje tepelné čerpadlo?

Tepelné čerpadlo odebírá teplo ze tří vnějších zdrojů, tedy z vody, vzduchu nebo země. Teplo je odnímáno za nízké teploty a je převáděno do tzv. teplonosné látky. Touto látkou je voda, vzduch nebo pára, které mají vyšší teplotu.

Když to zjednodušíme, tak kapalné chladivo je nejdřív ochlazeno a přivedeno do tepelného výměníku/výparníku. V tomto bodě přijme teplo z prostředí kolem a během toho se začíná odpařovat.

Dostane se do plynného stavu a je nasáto kompresorem, kde je stlačováno. Čím vyšší je tlak, tím se teplota zvyšuje. Kondenzátor se pak postará, že se teplo přesune do topného systému, přičemž během předání tepla se chladivo kondenzuje a znovu se z něj stává kapalina. Expanzivním ventilem poté snižujeme tlak a celý proces cirkulace tak může být zopakován od samého začátku.

Typy tepelných čerpadel

Teplo je možné získat ze tří zásadních zdrojů, kterými jsou voda, země nebo vzduch. Na základě těchto zdrojů se používají tři typy tepelných čerpadel.

Země/voda

Pokud jde o tento typ čerpadla, zde se jako zdroj používá půda. Teplo můžeme čerpat pomocí plošných kolektorů, které se jednoduše instalují na nezastavěnou plochu v minimální hloubce.

Použít je možné rovněž hloubkové vrty, ty mohou sahat až několik desítek metrů pod povrch. Co se týká ceny, tak vrty jsou finančně náročnější než plošné kolektory.

Voda/voda

Tepelné čerpadlo voda/voda potřebuje ke správné činnosti teplou vodu. Může se použít jak povrchová, tak podzemní. Druhá varianta se jeví jako nejlepší zdroj, přičemž je dobré zmínit, že podzemní voda má teplotu kolem 10 stupňů.

Co se týká povrchové vody, tu je také možné používat, ale nejdříve se musíte domluvit se správcem povodí, zda vám její využití dovolí a získat potřebné oprávnění a povolení. U té povrchové bývá také problém s tím, že voda kolem čerpadla zamrzá.

Pro podzemní vodu je dobré mít studnu nebo si nechat vyhloubit vrt. Bez ohledu na zdroj vody, je odváděná do výměníku čerpadla, kde je z ní odebráno teplo a následně přejde do vsakovacího objektu.

Vzduch/voda

Teplo je u tohoto druhu čerpadla odebíráno ze vzduchu, ovšem efektivita spočívá v jeho teplotě. Přestože instalace je bezproblémová a snadná, cena za pořízení čerpadla nízká, tak celoroční změny teploty vzduchu jsou zásadním negativem pro toto tepelné čerpadlo. Mnohé jednotky navíc čerpají mnohem více elektrické energie a jsou daleko hlučnější než jiná čerpadla.

Energetický štítek

Energetický štítek by měl obsahovat všechny nezbytné parametry. Mezi ně patří výrobce tepelného čerpadla, jeho název/typ, dále jestli je určen pro použití ve vnitřních prostorách atd. Tímto štítkem jsou vybavena i bazénová čerpadla, která zakoupíte podobně jako ty klasická.

Obecně platí, že jakékoliv tepelné čerpadlo, které je uváděno na trh, musí mít energetický štítek. Tuto povinnost má každý výrobce od roku 2015 a řídí se evropskou legislativou.

Jaké základní údaje obsahuje energetický štítek:

 1. Název nebo ochranná známka dodavatele.
 2. Identifikační značku modelu tepelného čerpadla.
 3. Funkci vytápění pro středněteplotní a nízkoteplotní aplikaci.
 4. Třída sezonní energetické účinnosti vytápění za průměrných klimatických podmínek prostředněteplotní a nízkoteplotní aplikaci.
 5. Jmenovitý tepelný výkon, včetně jmenovitého tepelného výkonu všech přídavných ohřívačů, v kW, za průměrných, chladnějších a teplejších klimatických podmínek pro středněteplotní a nízkoteplotní aplikaci. Tento údaj se zaokrouhluje na nejbližší celé číslo.
 6. Teplotní mapu Evropy zobrazující tři orientační teplotní zóny.
 7. Hladinu akustického výkonu L WA ve vnitřním prostoru (pokud je známa) a ve vnějším prostoru v dB, zaokrouhlená na nejbližší celé číslo.

COP

Tato zkratka z Coeficient Of Performance znamená topný faktor, což je základní parametr při výběru nového tepelného čerpadla. Jeho hodnoty ukazují poměr vyrobené a spotřebované elektrické energie, tedy jaká bude jeho účinnost.

Tato hodnota se většinou udržuje na číslech 2 až 5 a v praxi to znamená, že nás provoz čerpadla bude stát méně, pokud bude toto číslo vyšší. Ve chvíli, kdy se rozhodneme nějaké tepelné čerpadlo koupit, musíme vždy zadat do srovnání taková čerpadla, jejichž provozní venkovní teplota bude totožná, i když jsou od různých výrobců.

SCOP

Spolehlivějším kritériem pro výběr tepelného čerpadla než je COP, je tzv. sezónní topný faktor SCOP. Je to vlastně poměr energie, která se vyrobí a energie potřebné/spotřebované během celého roku. Tento koeficient se používá pro tepelná čerpadla odebírající elektrickou energii, aby získaly potřebné teplo z okolního prostředí.

Z obecného hlediska platí, že čím je SCOP vyšší, tím je tepelné čerpadlo účinnější. U nových čerpadel se sezónní topný faktor pohybuje v rozmezí od 3,4 do 5,5. To v praxi znamená, že má takové tepelné čerpadlo průměrnou spotřebu elektrické energie 1 kWh pro výrobu 3,4 – 5,5 kWh tepelné energie. SCOP zpracování hodnoty za celý rok, tedy za všechny čtyři roční období.

Značka

Tepelné čerpadlo rozhodně není produkt, který si necháte dovést třeba z Alza.cz, naopak se musíte zaměřit na optimálního dodavatele, který vám tepelné čerpadlo dodá, ale zároveň poradí s jeho výběrem, instalací a podobně. Jaké společnosti patří k hlavním dodavatelům?

 • Woltair
 • Schlieger
 • Tenaur
 • Viessmann
 • IVT
 • Daikin
 • Nibe
 • Buderus
 • Klimarapid

Cena tepelného čerpadla

Pořídit si tepelné čerpadlo rozhodně není otázka pár tisíc korun, naopak vás mohou v závislosti na typu vyjít až na 500 000 korun, přičemž ceny začínají někde na cca 30 tisících. Do celkové částky je potřeba zahrnout rovněž konzultaci s odborníky, samotnou instalaci čerpadla, jeho uvedení do provozu, případně i dopravu za dovoz a mnohé další výdaje.

Otázky a odpovědi

Jak zjistím tepelnou ztrátu domu?

Tato hodnota by měla být uvedena v projektových materiálech určených k domu, kde hodláte tepelné čerpadlo instalovat. Pokud projekt takový údaj neobsahuje a vy se chystáte pořídit tepelné čerpadlo do starší stavby, je dobré se obrátit na odbornou firmu a tepelnou ztrátu si nechat vypočítat.

Jaká je návratnost investice do tepelného čerpadla?

Návratnost ovlivňuje zejména výkon samotného tepelného čerpadla, který určuje COP. Když to srovnáme s ostatními topnými systémy, dá se uspořit cca 25 – 30 % nákladů na vytápění. Co se týká doby návratnosti, tam se odráží také alternativa vytápění, tzn. pokud to byl plyn či elektřina, je návratnost cca 8 let.

Jaké má tepelné čerpadlo životnost?

To samozřejmě záleží na typu čerpadla i jeho výrobce, ale ta moderní tepelná čerpadla mají podle mnoha statistik životnost minimálně 15 let.

Závěr

Jestli chcete ušetřit na vytápění vašeho domu i ohřevu teplé vody, pak je tepelné čerpadlo ideálním řešením. Jeho koupě je velkou investicí, takže je potřeby vybírat opravdu pečlivě a nepřehlédnout žádný parametr, zejména zohlednit tepelnou ztrátu domácnosti, na jejímž základě je koupě čerpadla postavena.

Nezapomeňte si také prohlédnout, případně si vyžádat Energetický štítek, pokud nebude umístěn na čerpadle rovnou. Štítek musí mít každé tepelné čerpadlo, které je na trhu nabízeno. Výhodou je, že s tepelným čerpadlem můžete vyřešit nejen vytápění v zimních měsících, ale také chlazení během tropických letních teplot. Uspoříte energii a ještě se zbavíte částečné závislosti na dodavatelích energií.

4.6/5 - (13 votes)

Přidat komentář

Stavebka.com
Logo