Varianty střech

Bezpochyby k nejrozšířenějším prvkům používaným pro zakrytí krovu patří v současné době pálené nebo betonové střešní tašky. Ne každý dům však takovou zátěž snese, zejména konstrukce starších střech nebývají dimenzované na velké zatížení, a tak do hry vstupují lehké krytiny bitumenové, plechové či plastové, které se liší svými fyzikálními vlastnostmi, což je dáno rozdílností vstupních materiálů při výrobě a následnými povrchovými úpravami. Z toho pak vycházejí různé možnosti použití.

Výběr určitého typu střešní krytiny ovlivní klimatické podmínky daného místa a navržený typ a sklon střechy, snadnost údržby a případných oprav krytiny a v neposlední řadě také cena. Zcela nečekaně se k výběru krytiny může vyjádřit také stavební úřad, proto je vhodné konečnou volbu před nákupem nejdříve konzultovat. Kvalitu střechy, ač je při pohledu na ni patrná právě jen krytina, je třeba posuzovat jako celek, proto i pořízení či rekonstrukci střechy zadáváme odborné firmě jako komplexní dílo. Nic nezmůžeme se sebekvalitnější krytinou, pokud ji budeme pokládat na špatně provedený krov a naopak. Podmínkou úspěchu je také dodržení pracovních postupů a použití výrobků z jedné systémové řady, k nimž výrobce nabízí také potřebné doplňky. Tíha rozhodnutí však leží na bedrech stavebníka, pojďme tedy na krátkou pomyslnou procházku trhem se střešními krytinami.

200_2316_2

Pálená taška

Tradiční těžká krytina osvědčená staletími je vypálena za vysokých teplot z čistě přírodních materiálů (hlíny, jílu, vody) bez škodlivin či přísad. Režná, přírodně cihlově červená taška vzniká přímo výpalem hlíny a není ničím přibarvována. Široká škála barevných možností, engob a glazur vzniká nanášením jílových kalů s různým obsahem oxidů kovů a křemičitých přísad na vysušenou tašku a následným výpalem. Barvy jsou potom neměnné, trvalé a dlouhodobě odolávají působení přírodních vlivů a ultrafialového záření. Engobování je úprava dodávající stálobarevný, matný až pololesklý vzhled, glazované tašky jsou lesklé až vysoce lesklé. Pálené tašky se vyznačují odolností vůči kyselým dešťům, mají vysoký tepelný odpor, vynikající akumulační vlastnosti a přirozenou prodyšnost. Jsou nehořlavé a mrazuvzdorné, odolné vůči tlaku sněhu a krupobití. Prokázaná životnost této krytiny se pohybuje okolo 80 až 100 let. Tvárnost hlíny umožňuje vyrábět velmi širokou různorodou škálu modelů různých tvarů a ozdobných doplňků, se kterými je možné vytvořit z každé střechy jedinečný originál.

Tašky se pokládají na laťování, za bezpečný se považuje sklon střechy 22 až 30 stupňů podle druhu tašky, u prejzů a bobrovek od 40 stupňů. S doplňkovými opatřeními může být sklon nižší, u některých drážkových tašek dokonce už od 12 stupňů. Hmotnost tašek se pohybuje podle druhu v rozmezí od 40 do 70 kg/m2. Pálená taška má mnohostranné využití, je vhodná pro novostavby i renovace, pro všechny architektonické styly od staveb v nížinách až po horské chaty. Patří také k nejoblíbenějším střešním prvkům mezi památkáři, takže ani v historické zástavbě nebo na venkově nebudeme mít s pořízením nebo rekonstrukcí takové střechy problém.

200_2320_1

200_2320_2

Betonová taška

Nejbližší příbuzná pálené krytině se patří k těžkým skládaným krytinám, vyrábí se z kvalitního křemičitého písku, cementu a barevných pigmentů na bázi oxidů železa s využitím nejmodernějších technologií v barvě šedé, cihlově červené, višňové, tmavě hnědé a černé. V kvalitnějším provedení je opatřena dvojitým akrylátovým nástřikem. Betonová střešní krytina je v našem prostředí již krytinou tradiční, vyznačuje se vynikajícími vlastnostmi, jako je trvalá stálost tvaru, malá nasákavost a s tím související extrémní mrazuvzdornost, rozměrová přesnost a tím snadnější pokládka. Výraznou vlastností betonové krytiny je její vysoká pevnost, která se na rozdíl od jiných materiálů stárnutím zvyšuje. Tašky se ukládají volně na latě, některé velkoformátové typy se hodí pro střechy se sklonem už od 12, jiné od 17 stupňů, bezpečný sklon je většinou od 20 stupňů. U mírných sklonů střech je třeba provést podbití a instalovat hydroizolační fólii. Životnost betonové tašky je až 100 let, hmotnost podle druhu se pohybuje od 38 kg do 84 kg/m2.

Přírodní břidlice

Břidlice je ekologický přírodní materiál černošedé barvy s vysokou mechanickou pevností a pružností, díky nimž je břidlice schopna vyrovnávat mírné deformace střešních konstrukcí. Materiál vyniká snadnou opracovatelností jak při řezání a štípání, tak při děrování. Má vynikající tepelně izolační i akustické vlastnosti, je nehořlavá, nepropustná a nenasákavá s velmi vysokou mrazuvzdorností, odolná i vůči kyselým dešťům a extrémním rozmarům počasí. Čtverečný metr střešní konstrukce zatíží hmotností od 20 do 33 kg podle způsobu pokládky (jednoduché nebo dvojité krytí), bezpečný sklon střechy začíná na 20 stupních při dvojitém krytí. Většinou se klade na plné bednění s hydroizolační fólií. Břidlice je ušlechtilá krytina vhodná pro novostavby i rekonstrukce veškerých typů objektů, pro atypické tvary střech a složité detaily i obklady štítů a komínů.

200_2325_1

200_2325_2

Vláknocementové šablony

Z kombinace surovin neutrálních vůči životnímu prostředí jako cement, voda, buničina, mletý vápenec a umělá a přírodní vlákna vzniká nehořlavý materiál se snadnou zpracovatelností a s výbornými stavebně technickými vlastnosti jako je pevnost, stálost a odolnost proti povětrnostním vlivům. Vyrábí se v podobě šablon nebo vlnitých desek, obvykle v šedé, červené, hnědé, grafitové nebo černé barvě. Vlnovky se používají na střechy s bezpečným sklonem od 15, při dodatečných opatřeních už od 10 stupňů. Připevňují se ocelovými vruty na laťování. Šablony se uplatní na různých tvarech šikmých střech se sklonem od 30 stupňů, při dodatečných opatřeních i nižším. Přibíjejí se speciálními hřeby a protivichrovými sponami na laťování nebo bednění. Hmotnost se pohybuje mezi 13 a 25 kg/m2. Vláknocement je ideálním stavebním materiálem z kategorie středně těžkých krytin s jednoduchou montáží, naráží však stále na zakořeněnou averzi kvůli své zdravotní závadnosti, která však byla díky moderním technologiím a použitým materiálům zcela odstraněna.

Plech

Velkoformátové plechové krytiny se dodávají v podobě taškových tabulí vzhledově podobných klasickým taškovým krytinám nebo jako trapézové různě profilované či falcované plechy. Taškové tabule jsou lisovány obvykle z 5 nebo 6 mm silného ocelového, oboustranně žárově pozinkovaného nebo hliníkového plechu či aluzinku. Krytiny falcové se dodávají ve svitcích o síle 5 – 7 mm a trapézové v tabulích o síle 0,5 – 1,25 mm. Díky povrchové úpravě nevyžadují pravidelné nátěry. Plechovou krytinu lze pokládat na střechy se sklonem už od pěti stupňů (falcované plechy), případně 12 stupňů u taškových tabulí. Přibíjejí se nebo šroubují na laťování nebo bednění. Předpokládaná životnost je 50 až 60 let bez jakékoliv údržby. Titanzinkový či měděný plech má životnost až sto let. Lehké plechové krytiny jsou díky své nízké hmotnosti (5 – 8 kg/m2) vhodné i na střechy rekonstruovaných objektů, jejichž krovy mají nízkou nosnost; většinou je lze položit rovnou na starší krytiny bez jejich demontáže.

Bitumenová krytina

Asfaltový šindel známý také pod přívlastkem bonnský nebo kanadský je vícesložkový výrobek na bázi bitumenu (oxidovaných asfaltů). V kvalitnějším provedení je uvnitř vyztužený vložkou ze skelných vláken, v levných modifikacích bývá podložen jen plstí. Vyrábí se v různých barvách, tvarech i s různou povrchovou úpravou, například oboustranně pískovaný, s břidlicovým posypem, pokovený. Krytina vyžaduje dokonale rovný podklad, přibíjí se na plošné bednění s odvětráváním nebo na velkoformátové desky a jednotlivé díly se vzájemně slepují. Asfaltové šindele nebo pásy jsou vhodné pro střechy se sklonem už od sedmi stupňů. Udávaná životnost je 50 až 80 let. Asfaltové šindele mají hmotnost 10 – 17 kg/m2, bitumenové desky od 3 do 8 kg/m2. Krytina je velmi lehká, univerzální a elastická, schopná řešit atypické a obloukové tvary i složité detaily střechy.

Rate this post
Stavebka.com
Logo