Voda v zahradě Feng Shui

Země působí velmi uklidňujícím dojmem a přívětivě při pohledu na klikatý přirozený potůček. Naproti tomu žlab ukotven v betonu vzbuzuje pochmurnost a depresi. Tyto dva vodní toky se od sebe navzájem liší svou kvalitou životní energie, kterou feng shui nazývá čchci.

voda

Čchi je neviditelná a přece všude přítomná. Čchi je esence, která dává vzduchu život. Ideální feng shui zahrada je spojení jednoduchých přirozených prvků umožňujících volný tok energie. Při pokusu vytvořit harmonickou zahradu třeba vzít v úvahu fakt, že výsledek bude účinný, pokud bude v zahradě přítomno všech 5 živlů vyjádřených v tvarech a barvách tak, aby vyvažovaly vodní prvek.

Nebojte se přítomnosti vodního prvku, dodá vaší zahradě silný a uklidňující pocit.

voda

voda

Věděli jste například, že při uspořádání vodních prvků je třeba mít na zřeteli, že:

  • voda je univerzálním symbolem hojnosti, existují specifické vzorce a pravidla pro nejlepší umístění vodního prvku
  • je podstatné nalézt v zahradě nejlepší feng shui pro umístění vody, protože tento prvek situovaný na správném místě může přilákat hodně štěstí a hojnosti do vašeho domova.

voda

voda

Některé velmi jednoduché principy umístění vody:

  • neumisťujte jezírko těsně za dům, protože oslabuje vaši bezpečnost, a zhoršuje finanční situaci.
  • vodopády a kaskády nedělejte příliš hlučnými, aby ve vás nevzbuzovaly neklid
  • feng shui doporučuje instalovat vodní prvky do roku 2024 pouze na následující světové strany: S, V, JV, J
  • kterým směrem má proudit voda? Při menších vodních plochách, fontánách platí, že pokud chcete, aby voda u vás naplňovala symbol bohatství a hojnosti, měla by proudit směrem k domu, ne od něj.
  • pokud budete budovat velké plochy vodního prvku, pro směr proudění vody se nemusíte znepokojovat

voda

Rate this post
Stavebka.com
Logo