Výběr klimatizace

Účelem klimatizačních zařízení je zkvalitnit životní prostředí, ve kterém se nacházíme. Pro pobyt člověka je optimální teplota 22-25 °C a relativní vlhkost 40-50%. Zásadním požadavkem uživatelů klimatizace je obvykle chlazení prostorů v letním období. Kromě toho může zajistit doplňující funkce, např. vytápění v přechodném období, odvlhčování nebo filtraci.

Části klimatizace

 • Vnitřní jednotka (výparník) – odebírá teplý vzduch z klimatizovaného prostoru, dochází v něm k odpaření chladiva, teplo je odvedeno chladícím okruhem do kondenzátoru
 • Venkovní jednotka (kondenzátor) – odevzdává odpadní teplo do venkovního prostoru
 • Kompresor – zabezpečuje stlačování pracovní látky a její transport mezi vnitřní a venkovní jednotkou
 • Médium – pracovní látka, která odebírá teplo z vnitřní a předává jej vnější jednotky
 • Regulace – řídí provoz systému
 • Inventor – snižuje vysokou spotřebu elektrické energie
 • Vzduchové filtry – odstraňují pevné částice, škodliviny, kouř a pach ze vzduchu

Pro správný návrh klimatizace bychom měli hlavně znát:

 1. typ stavby a její účel využití
 2. rozsah klimatizovaných prostor (počet místností)
 3. charakter klimatizovaných místností (rozměry místností, počet oken a jiných otvorů, orientace ke světovým stranám, počet lidí nacházejících se v místnosti)
 4. rozsah úprav vzduchu (chlazení, vytápění, filtrování a jiné)
 5. umístění klimatizačních jednotek (přívod elektrického proudu, zabudování instalací, odvod kondenzátu, umístění vnější a vnitřní jednotky z hlediska architektonického či technologického)

Při stavbě nového domu je ideální zahrnout klimatizační jednotku již do projektu stavby. Hlavní problém je dobře umístit venkovní jednotku. Předběžný návrh chladícího výkonu je možné nahradit odhadem podle objemu místnosti, pokud se jedná o standardní obytný prostor bez velkých prosklených ploch a světlíků. Obvykle se přitom uvažuje s hodnotou 25-50 W na 1 m3 objemu místnosti. Dnes je možné koupit klimatizační jednotku v obchodním domě a sám si ji doma nainstalovat. Je třeba si všimnout kromě počátečních nákladů při koupi, i dalších nákladů spojených s provozem a servisem. U na první pohled levných zařízení, mohou v konečném důsledku náklady prodražit. V každém případě je výhodnější zakoupit zařízení u odborné firmy, která poskytuje servis, poradenství a umí zařízení dobře nainstalovat.

Někteří výrobci, ale i prodejci ve snaze prezentovat lepší technické parametry, udávají výkonové parametry při jiných podmínkách nebo je vůbec neudávají. Klimatizační jednotky do 12 kW musí být na prodejních místech ze zákona označené energetickým štítkem.

V současnosti se vedou polemiky, jestli je klimatizace opravdu tak výhodná. Má klimatizace pouze pozitivní účinky na naše zdraví, když nás ochlazuje v horkých dnech? Není klimatizace jen další prostředek na zhoršení účinků probíhajících klimatických změn?

Odpovědět na tyto otázky si musí každý z nás sám.

5/5 - (3 votes)
Stavebka.com
Logo