Závěsné fasády – krásné a funkční

V současném období se zavěšené provětrávané fasády používají s oblibou z funkčních a estetických důvodů. Zapadají do dnešního trendu jednoduchých elegantních fasád v minimalistickém funkcionalistickém stylu.

Tyto fasádní systémy mění nejen výraz budovy, ale v neposlední řadě zkvalitňují i ​​technické vlastnosti obvodových stěn. Jsou vhodné nejen pro novostavby, ale i ideálním řešením pro rekonstrukci stávajících objektů. Možná se s nimi setkáte i pod jiným označením jako např.. fasády se zadní ventilací, samonosné, fasády s nasáváním vzduchu, fasády bez malty apod. Zavěšené provětrávané fasádní systémy se odlišují navzájem konstrukčním řešením, použitými materiály či technologiemi.

Co jsou to provětrávané fasády

Jaký je rozdíl mezi klasickou a provětrávanou fasádou? Na rozdíl od klasických fasád při provětrávaných fasádách je vytvořena mezi obvodovou stěnou a vnějším zavěšeným fasádním pláštěm vzduchová mezera. Ta slouží svým komínovým efektem na trvalé odvětrávání vlhkosti. Do této mezery se může vkládat tepelná izolace na bázi minerálních vláken nebo z polystyrenu. Na obvodovou stěnu budovy se fasádní plášť upevňuje pomocí rastru, z dřevěných nebo nejčastěji kovových profilů.

Konstrukční řešení

Konstrukční systém zavěšené provětrávané fasády se skládá z několika složek. Základem systému je nosná konstrukce, která je ukotvena do obvodové stěny. Tato nosná konstrukce vytváří rošty – dřevěné, kovové nebo kombinované.

Dnes se používají zejména ušlechtilé materiály jako slitiny hliníku, nerezová nebo pozinkovaná ocel.

Výběr typu nosné konstrukce závisí i od požadovaného konečného efektu uchycení obkladu – zda má být viditelná nebo neviditelná. K nosné konstrukci lze připevnit tepelnou izolaci, která odpuzuje vodu, například hydrofobizované desky z minerálních vláken. Podmínkou je, aby mezi fasádním obkladem a tepelnou izolací zůstala vzduchová mezera min. 5-8 cm. Povrch, který může být vyjímán tvoří nakonec obkladové desky nebo panely. Výrobci dnes nabízejí velkou škálu typů, rozměrů, povrchů a barevných odstínů obkladových prvků. Každý fasádní závěsný systém má zvládnuté konstrukční detaily, např.. rohy, ostění apod. Výhodou těchto technicky propracovaných fasádních systémů je, že je možné je použít na nerovné podklady a také na oblé plochy fasád. Montáž zavěšené provětrávané fasády se provádí suchým způsobem, je rychlá a velkou výhodou je možnost provádět ji po celý rok.

Vlhkostní a tepelné poměry

Díky vzduchové mezeře mezi fasádním pláštěm a obvodovou stěnou (nebo vloženou tepelnou izolací) je zajištěno proudění vzduchu a eliminace vlhkosti. Takto fasádní systém zaručuje optimální vlhkostní režim obvodové stěny. V létě tato mezera zabraňuje přílišnému přehřívání budovy a napomáhá účinnosti tepelné izolace. Proudění vzduchu v mezeře ochlazuje fasádní plášť. Tepelná izolace v součinnosti s provětrávací vzduchovou mezerou v zimě zajišťuje menší spotřebu tepelné energie pro vytápění.

Životnost fasády

Aplikací vyhovujících obkladových prvků a nosné konstrukce je zaručena dlouhá odolnost fasády proti povětrnostním vlivům. Zavěšený fasádní systém efektivně chrání konstrukci objektu po několik desetiletí.

Lze říci, že životnost provětrávaných fasád se shoduje s životností objektu.

Případná výměna obkladové desky není problém, ani celková demontáž a montáž případných změn na fasádě.

Vlastnosti fasádních desek

Aby si fasádní desky dlouhodobě zachovávali svůj atraktivní vzhled, musí mít následující vlastnosti: mrazuvzdornost, odolnost vůči povětrnostním vlivům, stálobarevnost, vysokou rozměrovou přesnost a stálost, odolnost vůči plísním a houbám a odolnost vůči ohni. Je výhodné pokud jsou i zvukově izolační, ekologické, bezúdržbové. Provětrávací fasády musí splňovat požadavky norem – ČSN a EN o pozemním stavitelství.

Fasádní desky – materiály

Vnější plášť mohou tvořit například tyto fasádní prvky:

  • Fasádní cementotřískové desky Cetris jsou kompozitním materiálem na bázi portlandského cementu a dřevěných třísek s přísadou mineralizační a hydratační hmoty
  • Fasádní desky Swisspearl jsou velkoformátové desky z cementové směsi – vláknocementu
  • Pevné vláknocementové desky Cembonit s matným povrchem
  • Cementovláknité desky Silbonit – vyztužené bezazbestové fasádní desky
  • Velkoformátové cihlové desky ArGeTon – podélně děrované terakotové fasádní desky
  • Zavěšené fasádní obklady z vysokotlakých laminátů (HPL)
  • Fasádní keramické obklady pro zavěšenou odvětranou fasádu – výhody vůči lepené fasádě, samočistící keramické fasádní desky s hydrofilním a antibakteriálním efektem
  • Fasádní desky Interstone – kamenné profily pro zavěšené fasády
  • Různé plastové a kompozitní sendvičové panely, dřevěné, kovové, skleněné tabule apod.

Co nabízejí firmy

Přípravu a realizaci zavěšených provětrávaných fasád různých systémů převádějí specializované firmy na vysoké odborné úrovni. Poskytují také případný samostatný prodej fasádních materiálů včetně přesného formátování desek. Součástí komplexní realizace je i technická příprava: zaměření objektu, vypracování dokumentace, dodání formátovaných fasádních desek apod.. Realizační firmy se snaží zohlednit požadavky architekta například na detaily.

U jakých staveb jsou vhodné odvětrané fasády?

Provětrávané zavěšené fasády nacházejí uplatnění téměř na všech typologických druzích budov. Jsou vhodné jak pro realizaci novostaveb i rekonstrukci starších objektů. Jejich aplikace nacházíme na fasádách reprezentačních komerčních objektů, nákupních a zábavních center, administrativních budov, zdravotnických objektů, výrobních objektů, ale i na bytových domech. Uplatnění najdou i při rekonstrukcích a novostavbách rodinných domů, zejména pasivních a nízkoenergetických, s jednoduchými fasádami v funkcionalistickém duchu.

Architektonické hledisko

V současném období díky zavěšeným fasádám vidíme přibývat mnoho atraktivních a architektonicky netradičních objektů. Moderní design ve stylu funkcionalismu dávají fasádám právě tyto zmíněné konstrukční systémy. Vysoce kvalitní fasádní prvky jsou efektní, estetické, neuniformné a uspokojí i nejnáročnější projektanty a investory. Zavěšené provětrávané fasády dokáží změnit v kladném smyslu i dlouho celkem nevýraznou budovu a vytvořit z ní luxusní reprezentativní objekt.

Tento konstrukční systém umožňuje opláštit i složitější fasádní tvary včetně zaoblených ploch. Zajímavé struktury fasády je možné dosáhnout kombinací částí s klasickou fasádou a částí nebo detailů s obklady.

V současném architektonickém trendu „letí“ atraktivní matné povrchy fasádních obkladů. Architektonický výraz fasády a její vnímatelná struktura závisí i na tzv. viditelném nebo neviditelném uchycení desek. Desky bývají přichycené např. nerezovými háčky, které jsou v téže barvě jako deska a tím vznikne jednotná fasáda. Fasádní desky mohou být aplikovány v jedné rovině nebo mohou vytvářet horizontální strukturu z překrývajících se pruhů. Na trhu je dnes široká škála barevných odstínů fasádních desek, ze které si je opravdu možné vybrat. Některé typy desek se vyrábí dokonce v mírných barevných rozdílech, čímž lze dosáhnout velmi zajímavý výsledný efekt.

Závěr

Účelem každé budovy je, aby plnila své poslání dlouhodobě bez nutnosti častých oprav a údržby. Týká se to hlavně fasády, která má zajišťovat tepelnou ochranu a ochranu proti povětrnostním vlivům. Současně má být budova estetickým architektonickým dílem, které oslovuje a dotváří své okolí. Ačkoliv zavěšené provětrávané fasády nemají u nás sáhodlouhou tradici, zdomácněly velmi rychle a přesvědčivě. Jednoznačně představují moderní soudobé řešení téměř pro všechny typy budov. Vyšší pořizovací náklady se vrátí v dlouhé životnosti a v podobě vkusné fasády s výbornými technickými a estetickými vlastnostmi.

1/5 - (1 vote)
Stavebka.com
Logo